ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ:

Πρόκειται για μια έκταση 7.500τμ όπου υπάρχουν 1.500 μητρικά φυτά.

η εγκατάσταση μητρικής φυτείας αποτελεί το πρώτο και απαραίτητο βήμα για μια σύγχρονη φυτωριακή επιχείρηση. Σε αυτή τοποθετείται το «βασικό υλικό» το οποίο θα εξασφαλίσει το μελλοντικό πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό.

Στη μητρική μας φυτεία εφαρμόζουμε συνεχή φυτουγειονομικό έλεγχο για την εξασφάλιση της υγείας  και ευρωστίας του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Τα μοσχεύματα κόβονται μόνο από ώριμο βλαστό για να δώσουν φυτά που θα μπουν γρήγορα στην παραγωγή.

Σχετικές φωτογραφίες:


ΧΩΡΟΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ

πρόκειται για ένα χώρο 150τμ  κλειστό πλήρως ελεγχόμενο από σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και με μια δυναμικότητα παραγωγής περίπου 300.000 μοσχεύματα ετησίως.

Στο ριζωτήριο και κάτω από αυστηρό φυτουγειονομικό έλεγχο τα μοσχεύματα ριζοβολούν σε καθαρό μείγμα τύρφης και περλίτη.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ριζοβολίας τα μοσχεύματα που έχουν αναπτύξει πλούσιο ριζικό σύστημα μεταφυτεύονται σε γλαστράκια και τοποθετούνται στο θερμοκήπιο.

Σχετικές φωτογραφίες:


ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ:

πρόκειται για ένα χώρο 2300 τμ με ελεγχόμενες συνθήκες.

Τα φυτά που βγαίνουν από το ριζωτήριο μεταφυτεύονται σε γλαστράκια 8*8*8 εκ. σε καθαρό υπόστρωμα τύρφης και περλίτη και τοποθετούνται στο θερμοκήπιο όπου θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη τους.

Τοποθετούνται πάνω σε δίσκους για να μην έρχονται σε επαφή με το έδαφος, ώστε να αναγκάσουμε τη ρίζα να αναπτυχθεί  εξ’ ολοκλήρου μέσα στο γλαστράκι καθώς επίσης για να αποκλείσουμε τη μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών από το έδαφος στο φυτό.

Όταν τα φυτά φτάσουν το ύψος των 50 εκατοστών είναι έτοιμα για να μεταφυτευθούν στο χωράφι. Αυτό το μέγεθος  αποτελεί την επιλογή των σύγχρονων καλλιεργειών ελιάς πυκνής και πολύ πυκνής φύτευσης.

Μπορεί επίσης να μεταφυτευθούν σε μεγαλύτερες γλάστρες (τριών λίτρων) για να δώσουν τα παραδοσιακά αναπτυγμένα φυτά.

Σχετικές φωτογραφίες:


ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ:

5000τμ στον ανοιχτό χώρο τοποθετούνται τα φυτά σε μεγάλη συσκευασία – γλάστρες των τριών λίτρων όπου μπορούν να  συνεχίσουν την ανάπτυξη τους είτε να απλώς να σκληραγωγηθούν.

Σχετικές φωτογραφίες: