Η ΦΥΤΟΓΟΝΙΑ είναι μια επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού με επικέντρωση στην ελιά.

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Ο σκοπός μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες στο χώρο παρέχοντας υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες.

Απευθυνόμαστε κυρίως σε αυτούς που βλέπουν τη γεωργία και ειδικότερα την ελαιοκαλλιέργεια με επιχειρηματικό πνεύμα.


 

Το δίκτυο των πωλήσεων μας καλύπτει όλη την Ελλάδα καθώς και κάποιες χώρες του εξωτερικού όπου ευδοκιμεί η ελαιοκαλλιέργεια.
Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου μας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ


Η ετήσια παραγωγή μας είναι 300.000 φυτά μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται έριζα μοσχεύματα, ημι-ανεπτυγμένα και  ανεπτυγμένα φυτά.

Εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες, ελέγχουμε όλο τον κύκλο παραγωγής από την μητρική φυτεία έως το τελικό προϊόν , ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε την υγεία των φυτών και την πιστότητα της ποικιλίας.

Tα προϊόντα μας διατίθενται τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική.